Klik hier voor actuele onderwerpen, waarop uw inhoudelijke, procesmatige of organisatorische reactie welkom is!

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden 

Welkom


ROSTAB Onderzoek en Advies helpt u graag bij het formuleren van en vormgeven aan strategie, het realiseren, implementeren en het exploiteren van ruimtelijke ontwikkelingen en inrichting en het ondersteunen van de daarbij betrokken opdrachtgevers, medewerkers, afnemers, gebruikers en andere belanghebbenden.

Dit doen wij via onderzoek, advisering en (interim-) management.

Sinds 1987 ondersteunen wij opdrachtgevers in organisatie, processen, programma's, projecten en conceptontwikkeling.

Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de eigen capaciteiten en deskundigheden van de betrokkenen en belanghebbenden zelf. Wij geloven in zelforganisatie! Zie ons als "facilitator". Maar indien noodzakelijk fungeren wij ook als "breekijzer".

Samen met onze opdrachtgevers, gelieerde partijen en afnemers werken wij aan:

 • Ruimtelijke Ordening en Inrichting

 • Infrastructuur

 • Integraal Ruimtelijk Beheer

 • Locatie en gebiedsontwikkeling

 • Stedelijke Vernieuwing

 • Ruimtelijke Economie

 • Verkeer, Vervoer, Mobiliteit en Bereikbaarheid

 • Herstructurering en Revitalisering bedrijventerreinen

 • Volkshuisvesting en Wonen

 • WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning in combinatie met Wonen, Zorg, Welzijn en Gemak

 • Ontwikkeling en optimalisatie van organisatie, projecten, programma's en processen

Wij werken voor verschillende ministeries, provincies, regionale samenwerkingsverbanden, (deel-) gemeenten, universiteiten, woningcorporaties en ontwikkelcombinaties.

Onze insteek: het binden en boeien van

 • belanghebbenden

 • belangnemenden

 • supporters

met als doel deze groepen samen te brengen, te kijken of projecten wenselijk en haalbaar zijn en daadwerkelijk te realiseren.