Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Coaching


Bent u een medewerker, die op zoek is naar een coach, of bent u op zoek naar een coach voor één van uw medewerkers, wellicht dat wij die coach kunnen zijn. Wij gebruiken hier het woord wellicht, omdat u of diegene, waarvoor een coach gezocht wordt een klik moet hebben of krijgen met de coach. Zonder deze klik gaat het coaching traject niet werken!

Wilt u een vrijblijvend oriëntatiegesprek, neem dan contact met ons op. Wij stellen het op prijs dat u hierbij alvast nagedacht heeft over wat u met het coachingstraject wilt bereiken en met name over de volgende deelvragen:

welke doelen u wilt bereiken?

wat u wilt doen in de toekomst?

welke hindernissen ervaart u nu en vroeger?

hoe ziet u zichzelf in de toekomst?  

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden