Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Opdrachtgevers o.a.


  • Ministeries

  • Provincies

  • Regionale samenwerkingsverbanden

  • (deel-) gemeenten en stadsdelen

  • Universiteiten

  • Woningcorporaties en ontwikkelcombinaties

  • Architecten- en ingenieursbureaus

  • Vastgoedbeleggers

  • Grootwinkelbedrijven, winkeliersverenigingen en koepelorganisaties

  • Overige private partijen  

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden