Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Second Opinion


Wilt u een onafhankelijke reflectie op wat u voorgelegd heeft gekregen of heeft u vermoedens dat zaken zijn blijven liggen of onder het kleed zijn geschoven? Wij geven graag een onafhankelijke "tweede mening" op dat advies. Juist ook vanwege onze deskundigheid op het gebied van Methoden & Technieken zijn wij in staat snel en grondig te kijken naar de consequenties van de gehanteerde uitganspunten en randvoorwaarden voor uw case en organisatie. 

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden