Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Woonbeleid & Strategisch Voorraadbeleid


De resultaten van een woningmarkt analyse vertaalt naar de ambities in de woonvisie, vinden uiteindelijk beslag in het Strategisch Voorraadbeleid. Dit beleid gaat concreet over de toekomst van complexen, niet alleen in technische zin maar ook over huidige en toekomstige functies en de wensen van de huidige en toekomstige bewoners / gebruikers.

Omdat deze complexen niet op zich zelf staan, maar altijd deel uitmaken van een buurt, wijk, dorp of stad dient het traditionele begrip Strategisch Voorraadbeleid in onze ogen verlaten te worden en vervangen te worden door het begrip assetmanagement of woonbeleid, welke meer recht doen aan de bredere scope, die gevraagd wordt!

(Bouw / Installatie) Technische, financiële, marketing technische en maatschappelijke expertise komen hier bij elkaar.  

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden