Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Verkeer, Vervoer, Mobiliteit en Bereikbaarheid


Binnen dit vakgebied zoeken wij, samen met onze klanten, naar de optimale strategische en tactische oplossingen tussen infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid binnen Ruimtelijke, Sociaal-Maatschappelijke en Ruimtelijk-economische ontwikkelingen en inpassingen, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en economische rentabiliteit.

Een greep uit onze aandachtsvelden:

  • Effectbepaling infrastructurele voorzieningen

  • Vervoerswijze keuze

  • Route keuze gedrag

  • Distributie Planologisch Onderzoek

  • Bereikbaarheid Effect Rapportage

  • Transitiemanagement  

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden