Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Welkom


ROSTAB Onderzoek en Advies helpt u graag bij organisatiemanagement,het formuleren van en vormgeven aan strategie, het realiseren, implementeren en het exploiteren van ontwikkelingen binnen organisaties en afdelingen. Van oorsprong gericht op organisaties betrokken bij Ruimtelijke Ontwikkeling en Woningcorporaties, maar hebben ons verbreedt naar velerlei organisaties en private partijen.

Sinds 1987 ondersteunen wij opdrachtgevers in organisatie, processen, programma's, projecten, conceptontwikkeling en ICT.

Dit doen wij via onderzoek, advisering en (interim-) management.

Hierbij maken wij zoveel mogelijk gebruik van de eigen capaciteiten en deskundigheden van de betrokkenen en belanghebbenden zelf. Wij geloven in zelforganisatie! Zie ons als "facilitator". Maar indien noodzakelijk fungeren wij ook als "breekijzer".

Samen met onze opdrachtgevers, gelieerde partijen en afnemers werken wij aan:

 • Ruimtelijke Ordening en Inrichting

 • Infrastructuur

 • Integraal Ruimtelijk Beheer

 • Locatie en gebiedsontwikkeling

 • Stedelijke Vernieuwing

 • Ruimtelijke Economie

 • Verkeer, Vervoer, Mobiliteit en Bereikbaarheid

 • Herstructurering en Revitalisering bedrijventerreinen

 • Volkshuisvesting en Wonen

 • WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning in combinatie met Wonen, Zorg, Welzijn en Gemak

 • Ontwikkeling en optimalisatie van organisatie, projecten, programma's en processen

Wij werken voor verschillende ministeries, provincies, regionale samenwerkingsverbanden, (deel-) gemeenten, universiteiten, woningcorporaties en ontwikkelcombinaties.

Onze insteek: het "binden en boeien" van

 • belanghebbenden

 • belangnemenden

 • supporters

met als doel deze groepen samen te brengen, te kijken of projecten wenselijk en haalbaar zijn en daadwerkelijk te realiseren.

 
 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden