Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Onze werkwijze


Onze werkwijze is direct afgeleid van onze visie en organisatievorm. Wij zijn er om uw opgave en probleem op te lossen. Daarom moet voor ons eerst uw vraag "echt" duidelijk zijn. Indien nodig nemen wij de tijd om deze "echte" vraag inzichtelijk te krijgen.

Al onze ori├źnterende en offerte gesprekken zijn voor u kosteloos. Pas nadat u ons, schriftelijk bevestigd heeft akkoord te gaan met onze aanbieding, zijn onze werkzaamheden declarabel.

Of uw opdracht nu ligt op het strategische (richting bepalend), tactische (richting implementerend) of operationele (uitvoerend) niveau, wij hanteren altijd een proces- of projectmatige aanpak, waarbij zowel de ratio als de creativiteit ingezet worden.

Ook wij staan midden in de maatschappij en willen hierin een duurzame rol spelen. Als adviesbureau moeten wij commercieel denken en doen, maar dat neemt niet weg dat wij ook, onbetaald participeren in projecten, die in onze ogen er echt toe doen! Denkt u zo'n project te hebben en wilt u dat we daarin participeren, schroom niet het aan ons voor te leggen! Met name projecten, waar een component in zit van kennisdelen, aftasten van nieuwe concepten en het betrekken van afnemers - gebruikers zelf, participatie, co-makership of zelforganisatie hebben hierin onze voorkeur.  

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden