Haalbaarheidsstudies, Risico- analyses en management


Heeft u vragen over de realisatiegraad van uw dromen, of heeft u al concretere plannen, maar bent u nog niet geheel en al zeker van uw zaak, dan kunnen wij samen met u kijken naar de haalbaarheid en een analyse opstellen van de risico's. Hierbij kijken wij ook naar eventuele subsidie- mogelijkheden en voorwaarden. Tevens kunnen wij in overleg met u bepalen hoe om te gaan met eventuele risico's. Deze ondersteuning kunnen wij bieden voor al onze vakgebieden.

Ook kunnen wij zorgen voor het opstellen en onderbouwen van uw Business Case.

Samen met u kunnen wij een verkenning doen naar mogelijke belangnemenden, belanghebbenden en supporters.