Intervisie


Uw organisatie of afdeling heeft bestaansrecht dankzij uw medewerkers. Het is daarom uw belang te zorgen voor een plezierige, betrokkenheid biedende en motiverende omgeving voor deze medewerkers.

Medewerkers willen van elkaar leren en zaken met elkaar bespreken. Juist hierin kan intervisie een instrument zijn.

Voorwaarde is wel dat uw organisatie of afdeling openstaat voor het willen leren en het doorontwikkelen van de gehele organisatie of afdeling, maar ook van de individuele medewerkers.

Onze intervisie richt zich zowel op persoons- als functioneringsgerichte vraagstukken.

Wij hanteren bij onze intervisie opdrachten de volgende uitgangspunten:

vertrouwelijkheid

gelijkwaardigheid van de deelnemers en leider

inhoudelijk, praktische zaken

maximaal 6 of 7 deelnemers.