Wmo, Zorg, Welzijn en Gemak


Als een van de componenten van duurzame en leefbare buurten en wijken, zien wij het thema rond Wmo, zorg en welzijn. Maar wij koppelen aan deze sociaal-maatschappelijke component direct het thema gemak, vanuit de sociaal economische invalshoek!

De wereld van wonen, zorg en welzijn is sterk in beweging en zal dat de komende jaren ook blijven. De meest recente bezuiningen op de Wmo versterken deze beweging. Voeg daar de nieuwe Europese regelgeving aan toe die een aanslag pleegt op de bewegingsvrijheid van de sociale huisvesters en de chaos lijkt compleet.

Voor de zogenaamde Krimpgebieden komt er nog een extra probleem bij: hoe krijg je nog de aanbieders van zorg en welzijn bij de klanten? En als je dit al logistiek georganiseerd krijgt, is de volgende vraag tegen welke kosten.

Jaren geleden zijn wij al begonnen met het koppelen van gemaksdiensten aan de zorg en welzijnscomponent. Deze koppeling biedt kansen voor lokale en regionale ondernemers extra afzet van diensten en produkten te genereren en een grotere betrokkenheid op wijk- en buurtniveau te bewerkstelligen.

Wij denken graag met u mee. Wij onderzoeken, adviseren over inhoudelijke vraagstukken en begeleiden uw organisatie en processen. Wij zoeken met u naar verbreding en mogelijkheden van belanghebbenden, belangnemenden en supporters.