Procesmanagement


Grip krijgen en houden op uw processen.

Samenwerkingspartners bij de les krijgen en houden.

De `kikkers in de kruiwagen` houden.

Van "zwaarlijvige" samenwerkingscontracten naar een andere manier van samenwerken: keten-integratie of co-makership.

Grip krijgen op trajecten, waarvan het einddoel wel omschreven staat, maar het uiteindelijk resultaat nog een "bandbreedte" in zich heeft.

Het bepalen van en het sturen op Kritischse Prestatie Indicatoren (KPI's).

Het creëren van draagvlak voor processen en veranderingen bij belanghebbenden, belangnemenden en supporters.

Dit zijn slechts enkele vaak voorkomende onderwerpen, daar waar het procesmanagement betreft.

ROSTAB Onderzoek en Advies helpt u graag bij het formuleren van en vormgeven aan uw processen en samenwerkingsvormen. Wij richten ons hierbij op de volgende uitgangspunten:

  • Denken in processen in plaats van structuren en functies.

  • Eigen processen afstemmen op processen van belangnemenden, belanghebbenden en supporters.

  • Overweging of elke processtap iets toevoegd voor belangnemenden, belanghebbenden en supporters. Het meten van deze toevoegingen via KPI's.

  • Verhoging kwaliteit van diensten en producten en tevredenheid betrokken partijen en medewerkers.

  • Continue verbeteren en leren, via de principes van Plan, Do, Check en Act.

  • Processen inrichten en stroomlijnen ter ondersteuning van visie, missie en strategie van de organisatie.

  • Het borgen van procesmanagement in de organisatie.