De 7 dimensies van de visie! Klik voor vergroting.

 

Visie


Fysiek ruimtelijke ontwikkelingen dienen een doel: een bijdrage leveren aan de maatschappelijke ontwikkeling.

Werken aan de gebouwde en ingerichte omgeving doe je niet alleen, maar doe je samen met anderen! Deze samenwerking gaat niet vanzelf. Vaak is deze samenwerking geholpen bij een extra "stimulans". Wij leveren graag deze extra stimulans. Hierbij richten wij onze focus op mensen, organisaties, processen, projecten en verantwoorde resultaten.

Wij stellen ons ten doel een bijdrage te leveren aan een juiste afstemming tussen de thema's wonen, werken, fysieke mobiliteit, leren, recreëren, zorg, welzijn en gemak afgezet tegen een duurzaam ruimtegebruik en een verantwoorde investering en exploitatie.

Ons logo is van deze visie afgeleid.

Het logo geeft een beeld van de contouren van gebouwen in hun ruimtelijke context. Deze bebouwde omgeving ligt in de openbare ruimte. Hier komen het publieke en private domein bij elkaar. Dit is de plaats en setting waar individuen samenkomen in sociale netwerken.

Wij gaan uit van een gezonde balans tussen de 7 C's: Clear (duidelijk), Concrete (concreet), Compelling (overtuigend), Creative (creatief), Concensus (draagvlak), Communicated (afgestemd) en Committed (toegewijd).

Klik hier voor figuur links, vergroot.

Wij willen een actieve rol spelen in de maatschappelijke ontwikkeling. Daar waar nodig zijn wij bereid, om niet, inzet te leveren aan trajecten die passen in onze visie en werkwijze. Klik hier om direct dooor te gaan naar Werkwijze!