Verkeer, Vervoer, Mobiliteit en Bereikbaarheid


Binnen dit vakgebied zoeken wij, samen met onze klanten, naar de optimale strategische en tactische oplossingen tussen infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid binnen Ruimtelijke, Sociaal-Maatschappelijke en Ruimtelijk-economische ontwikkelingen en inpassingen, gericht op leefbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid en economische rentabiliteit.

Een greep uit onze aandachtsvelden:

  • Effectbepaling infrastructurele voorzieningen

  • Vervoerswijze keuze

  • Route keuze gedrag

  • Distributie Planologisch Onderzoek

  • Bereikbaarheid Effect Rapportage

  • Transitiemanagement