Over ons


Onze visie en aanpak vindt u terug in onze organisatievorm.

Wij vinden ons bestaansrecht slechts in uw vraag naar ondersteuningsbehoefte. Deze vraag kan lopen van onderzoek, via analyse naar het bedenken van oplossingen voor uw opgave, gevolgd door uw vraag naar het implementatietraject van deze oplossing(en) in processen, programma's, projecten, stroomlijning van afdeling(en) en organisatie.

Om u, als opdrachtgever optimaal te ondersteunen is het van belang de vraag zo snel mogelijk duidelijk te hebben.

Op het moment dat uw vraag duidelijk is, gaan wij werken aan de oplossing. Dit doen wij niet door uw vraag onder te brengen in standaard producten of diensten. Nee, wij kijken naar wat nodig is om uw opgave tot een goed einde te brengen! Afhankelijk van uw opgave, analyseren wij de benodigde inzet en "regelen" wij deze inzet, via ons eigen bureau of in samenwerking met onze netwerk partners. U bent geheel vrij om Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden in uw "oplossingsrichting" te bepalen en in te richten.