Actuele onderwerpen, waarop uw reactie welkom is!


 

Project- en Programmamanagement


Vaak wordt gewerkt in de vorm van een project of programma.

Projectmanagement

kenmerkt zich door een duidelijk omschreven en vastgelegde opdracht, verwacht resultaat, kwaliteit, financiën, budget en tijdpad. Eventuele "mile-stones" liggen vast en er is sprake van een opdrachtgever en opdrachtnemer. Het managen van een project en dus ook van het projectteam vraagt de volgende taken van de manager:

afspraken maken en vestleggen over doelstellingen en randvoorwaarden: draagvlak voor projectresultaat;

(doen laten) opstellen projectplan;

beheersen van project.

Als projectmanager heb je meerdere rollen te vervullen: opsteller projectplan, controller, communicator, risicomanager, inhoudelijk deskundige, coach en facilitator.

Vaak komen bepaalde projecten sporadisch voor binnen organisaties, waardoor kennis en kunde ontbreken. Anderzijds kan het zijn dat uw ervaren en deskundige projectmanagers, al druk bezet zijn.

Wij kunnen uw projecten in goede banen leiden door op te treden als coach of facilitator van de aangewezen projectmanager of door het projectmanagement compleet op ons te nemen.

 

Programmamanagement

is een "must" juist in situaties, waarin meerdere van elkaar afhankelijke projecten lopen, projecten de lijnorganisatie raken, organisaties zich in een sterk veranderende omgeving bevinden en in situaties waarbij de risico's groot zijn.

Programmamanagent heeft dan tot doel de projecten in samenhang te brengen en onder te brengen in de strategische doelstelling(en) van de afdeling of de gehele organisatie.

In vergelijking met projectmanagement heeft programmamanagement een langere termijn voor ogen. Waar projectmanagement resultaat gericht is, richt programmamanagement zich op doelen, netwerken, lobbyen etc.

Specifieke kenmerken van programmamanagement zijn: integrale afstemming met duidelijke prioriteitsstellingen, zwaar accent op risicomanagement, het managen van bedrijfsdoelstellingen (lees: Business Case) en verzorgen van overgangen (transities) in denken (mindset) en doen (processen) van organisaties.

Ook voor programmamanagement kunt u bij ons terecht: van formulering tot aan draagvlak creatie, van coach, begeleider tot en met complete uitvoering van de door u gewenste programma's.

Het hier besproken vakgebied raakt overduidelijk ons volgende vakgebied: Organisatie- en Procesontwikkeling.  

 

 

Actuele onderwerpen

Leefbaarheid in wijken en buurten mede door zelforganisatie

Wat is gebiedsontwikkeling nieuwe stijl?

Woonzorg arrangementen voor specifieke doelgroepen

Transformatie leegstaande kantoorgebouwen naar (tijdelijke) bewoning

Krimpproblematiek

Overaanbod klaslokalen basisscholen

Beheertaken Openbare Ruimte anders verdelen

Uitbesteding oorspronkelijke taken verschillende overheden