Revitalisering Bedrijventerreinen


Schaarste aan nieuwe bedrijventerreinen, de roep om duurzame oplossingen, de binding met de omgeving, de "knellende" bedrijfshuisvesting etc. zijn aanleiding om herstructurering gezamenlijk aan te pakken, niet alleen met de verschillende overheden, maar zeer zeker ook met collega bedrijven en andere private partijen. Alleen kun je revitalisering niet trekken. Samen en bij voorkeur in een Publiek Private Samenwerkingsvorm.

Maar dan moet je het wel eens zijn over de problemen en willen nadenken over oplossingen. Ook hierbij gaat het weer om de ondernemers en gebruikers zelf. Draagvlak, betrokkenheid en participatie zijn de sleutelwoorden. Juist voor het aftasten en managen van deze aspecten, bent u bij ons aan het juiste adres.

Samen kijken naar de winsten van een kwaliteitsslag, met een doorkijk naar het kwaliteitsbehoud naderhand. Duurzaamheid staat hierbij hoog in het vaandel.

Ook besteden wij aandacht aan mogelijke optimalisaties van bedrijfsvoeringen bijvoorbeeld door outsourcing van bepaalde activiteiten naar Collectieve of Shared Services Centers.