Ruimtelijke Economie


Binnen dit aandachtveld richten wij ons op de ruimte om te ondernemen, maar wel onder de volgende voorwaarden: oog voor leefbaarheid, duurzaamheid en veiligheid voor de huidige en de toekomstige generaties en de levensvatbaarheid van de bedrijvigheid.

Locatie en situering gecombineerd met gewenste ontwikkelingen in ruimtelijke zin van wijken en buurten vereisen een gedegen afweging. Economische ambities moeten passen bij de locatie en passen in de situering!

Wij helpen u graag bij het onderzoeken van de mogelijkheden, het zoeken naar oplossingen en het onderbouwen van het beleid en de strategie. Ook bij de uitvoering van het beleid willen en kunnen wij een rol spelen!

Via onderzoek, advisering en (interim-) management kunnen wij u ondersteunen op de volgende thema's:

  • Ontwikkeling nieuwe bedrijventerreinen

  • Herstructurering en transformatie bestaande bedrijventerreinen en binnenstedelijke havengebieden

  • Wijkeconomie

  • Woon-, werk- en leer combinaties

  • Stedelijke Vernieuwing