Ruimtelijke Ordening


Ruimtelijke Ordening richt zich op een weloverwogen en transparant afwegingskader tussen allerlei belangen en partijen binnen de ruimtelijke omgeving en inrichting. Zowel op de korte, middellange als lange termijn staan hierbij leefbaarheid en duurzaamheid, in al haar facetten, centraal. Om keuzen te kunnen maken moeten ze vooral transparant en duidelijk zijn. Wat zijn de consequenties, voor wie en wat? Zijn er alternatieven? Wat gebeurt er als we geen keuzen maken of later pas?

Wij kunnen u bijstaan in het vinden en formuleren van deze keuzen en strategie├źn, het doorrekenen en onderzoeken van de consequenties en u helpen bij het maken van de afwegingen.

Via onderzoek, advisering en (interim-) management kunnen wij u ondersteunen op de volgende thema's:

  • Beleid

  • Implementatie en planvorming

  • Uitvoering en procedures