Stedelijke Vernieuwing


Vernieuwing van wijken en buurten staat voor ons gelijk aan het versterken van datgene wat goed is en het afzwakken of ombuigen van dat, wat “minder” is!

Stedelijke vernieuwing is het integraal werken binnen wijken aan sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke versterking, eventueel ondersteund door fysiek ruimtelijke ingrepen, door en met de huidige en toekomstige belanghebbenden. Duurzame en dus bestendige wijken bieden plaats aan wonen, recreëren, zorg, welzijn en gemak.

Ook binnen locatie- of gebiedsontwikkeling geven wij de belanghebbenden een veel grotere rol, dan tot nu gebruikelijk is! Wij faciliteren de adoptiewijk! Onze expertise wordt ingezet door en dus voor de wijk: haar mensen en groepen bepalen onze rol. Wij faciliteren slechts! Deze methode staat garant voor een organisch ingepaste en door betrokkenen zelf gewenste versterking en verbetering van de wijk en buurt.

Klik hier voor figuur links, vergroot.

Klik hier voor bovenstaande presentatie vergroot weer te geven!