Woningmarkt analyses


Ook voor de woningmarkt geldt: eerst analyseren en dan pas concluderen, lees: ontwikkelen van beleid, gevolgd door het uitvoeren en het monitoren. Juist in deze tijd is het noodzakelijk geen algemene modellen te hanteren, maar juist specifiek te kijken naar de regio, wijk en buurt!

Partijen genoeg, die interesse hebben in alles wat het wonen raakt: woningcorporaties, zorgaanbieders, gemeenten, projectontwikkelaars, huurders verenigingen, verenigingen van eigenaren, bewonersplatformen, buurtcommite's, ministeries en planbureaus etc. Even zo veel als er partijen zijn, zijn er ook de meningen, vragen en antwoorden.

Wij staan u graag bij in het traject om uw woonbeleid te formuleren of te evalueren, aan de hand van de juiste analyses.